O nama Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti Ekološka mreža Karlovačke županije O nama Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti
 


Zaštićena područja Karlovačke županije

 

Naziv područja
Kategorija zaštite
Godina proglašenja
Površina (ha)
(GIS baza podataka DZZP-a)
Površina u KA županiji (ha)
(*GIS baza podataka DZZP-a)
>> Bijele i Samarske stijene strogi rezervat
1985.
1.125,38
86,73
>> Plitvička jezera nacionalni park
1949.
29.685,15
2.752,28*
>> Cret Banski Moravci posebni rezervat - floristički
1967.
2,00 
2,00
>> Žumberak-Samoborsko gorje park prirode
1999.
34.121,45
7.635,55*
>> Visibaba spomenik prirode - geomorfološki
1966.
>> Vrlovka
spomenik prirode - geomorfološki
1962.
0,75
>> Klek značajni krajobraz
1971.
847,86
847,86
>> Ozalj - okolica park šuma
1970.
6,08 
6,08 
>> Petrova gora značajni krajobraz
1969.
2.735,00
-
>> Biljeg značajni krajobraz
1969.
194.46
194.46
>> Slunjčica značajni krajobraz
1964.
147,88
147,88
>> Marmontova aleja spomenik parkovne arhitekture
1968.
0,59 
0,59 
Park u Bosiljevu spomenik parkovne arhitekture
1974.
9,67 
9,67

>> Vrbanićev perivoj

spomenik parkovne arhitekture
1970.
3,63 
3,63
   
13.765,69

 

Vrh stranice

 

 


Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije
47000 Karlovac, Jurja Križanića 30
Tel/fax: 047/601-479, 601-284
e-mail: karlovac.nature@ka.t-com.hr

Početna stranica