O nama Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti Ekološka mreža Karlovačke županije O nama Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti
 


Publikacije


>> Završni izvještaj - Preliminarna analiza faune šišmiša za prijedlog trajnog monitoringa u spomeniku parkovne arhitekture Vrbanićev perivoj u Karlovcu
(Faza I)
( PDF, 5.1 MB)

>> „Šišmiši – tajanstveni stanovnici Vrbanićevog perivoja“ ( PDF, 14.5 MB)

>> Brošura - Praćnje stanja bijele rode u Karlovačkoj županiji
( PDF, 2.85 MB)

>> Letak - Rode u Karlovačkoj županiji
( PDF, 2.85 MB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh stranice


 


Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije
47000 Karlovac, Jurja Križanića 30
Tel/fax: 047/601-479, 601-284
e-mail: karlovac.nature@ka.t-com.hr

Početna stranica