O nama

Opći akti JU
Pristup informacijama
Natječaji i Javna nabava
Obrazac za prijavu snimmanja / događanja

Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti

Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti Uključite se Ekološka mreža KŽ O nama Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti

 

Klikni za naš facebook

 


O nama


Javna ustanova NATURA VIVA
za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije


Jurja Križanića 30, 47000 Karlovac
Tel/fax: 047/601 479 / 601 284
e-mail: karlovac.nature@ka.t-com.hr

Općenito

•  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije osnovana je prema odredbama Zakona o zaštiti prirode (čl.21, NN 30/94), te Zakona o ustanovama (čl.54. NN 75/93) inicijativom Županijske skupštine Karlovačke županije, sa ciljem zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih dijelova prirode na području Karlovačke županije. 

•  Temeljem Zakona o zaštiti prirode donešenom 1994. godine, sve županije u Republici Hrvatskoj, koje su imale na svome području dijelove prirode upisane u Upisniku zaštićenih prirodnih vrijednosti morale su osnovati Javne ustanove koje će upravljati tim zaštićenim područjima. 

•  Županijska skupština Karlovačke županije Odlukom o osnivanju osnovala je Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije na 33. sjednici održanoj 03. prosinca 2004. godine. Odlukom o osnivanju registrirana je pri Trgovačkom sudu u Karlovcu, kao neprofitna organizacija u vlasništvu osnivača. Djelatnost Ustanove regulirana je zakonskim propisima, Odlukom o osnivanju, Statutom Ustanove, te ostalim aktima koje Ustanova donosi temeljem zakonskih propisa. 

•  Ustanovom upravlja Upravno vijeće u skladu sa zakonom.  Prema odlukama Upravnog poslovanje Ustanove vodi ravnatelj, a zajedno sa predstavničkim tijelima županije uzajamno koordiniraju sveukupni rad u okviru zaštite prirode na području Karlovačke Županije.

•  Sukladno čl. 13. Odluke o osnivanju te čl. 27. Statuta, rad Ustanove se financira iz sredstava županijskog proračuna osiguranih za tu namjenu, sredstava koja Ustanova stekne obavljenjem svoje djelatnosti, te iz drugih zakonom predviđenih izvora.

•  Osnovna djelatnost Javne ustanove je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih prirodnih vrijednosti čije je proglešenje u nadležnosti Županijske skupštine

•  nadzor nad provođenjem mjera i uvjeta zaštite prirode na području kojim upravlja

•  predlaganje proglašenja zaštite izuzetno vrijednih prirodnih područja

 

Početna djelatnost je utvrđivanju krajobrazne valorizacije zaštićenih područja u svrhu stvaranja baze podataka

Vizija

JU Zaštite prirode KŽ razvit će se u profesionalnu ustanovu koja će pokušati sačuvati sve prirodne vrijednosti u što izvornijem obliku, znanstveno ih istraživati, publicirati i gospodarski koristiti, te kroz različite oblike turističke ponude učiniti dostupnima svim zainteresiranima

 

Ciljevi

•  Utvrditi stanje prirode i praćenje stanja
•  Očuvati i obnoviti postojeću biološku i krajobraznu raznolikost
•  Osigurati sustav zaštite prirodnih vrijednosti radi trajnog očuvanja njihovih svojstava
•  Osigurati održivo korištenje prirodnih dobara


 


Vrh stranice

 

 


Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije
47000 Karlovac, Jurja Križanića 30
Tel/fax: 047/601-479, 601-284
e-mail: karlovac.nature@ka.t-com.hr

Početna stranica