Početna stranica


Ekološka mreža Karlovačke županije O nama Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti

EU projekti

Publikacije

Više informacija

>> Plan nabave za 2016. godinu ( pdf, 1.1 MB)

>> SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA - čl. 13 st. 9. točki 1. Zakon o javnoj nabavi
( pdf, 356 KB)

 

 

Klikni za naš facebook

 

 


Početna stranica

 

Dobro došli na stranice Javne ustanove NATURA VIVA
za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije!

 


VAŽNA OBAVIJEST

špilja Vrlovka je od 15. lipnja 2018. godine zatvorena za posjetitelje!

 


Karlovac, 18. srpnja 2018. godine

 

POVJESNI TRENUTAK ZA ZAŠTITU PRIRODE KARLOVAČKE ŽUPANIJE I JAVNU
USTANOVU NATURA VIVA

JAVNA USTANOVA NATURA partner je na dva vrijedna EU projekta:

  1. Karlovačkoj županiji na projektu – „Susret s rijekom“ 
  2. Gradu Slunju na projektu -  „Vodene tajne Slunja“.

Svečano potpisivanje vrijednih Ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava iz EU fonda OP „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“ kojim se planira sufinanciranje troškova gore navedenih projekta, održalo se 16. srpnja u Rastokama na imanju obitelji Kovačić.
Više informacija možete pronaći na sljedećim linkovima:
MRRFEU o potpisanim projektima: https://razvoj.gov.hr/vijesti/230-milijuna-kuna-za-zastitu-okolisa-razvoj-e-usluga-i-odrzivi-urbani-razvoj/3867
Karlovačka županija o potpisanim projektima: https://www.kazup.hr/52-clanci/1000723-svecano-potpisivanje-ugovora-o-dodjeli-bespovratnih-sredstava.html
Grad Slunj o potpisanim projektima: https://www.slunj.hr/index.php/1570-svecano-potpisivanje-vrijednih-ugovora-u-rastokama
Oba projekta provode se na zaštićenim područjima županije i područjem NATURA 2000 kojima upravlja Javna ustanova NATURA VIVA a što je bio i glavni uvjet natječajne dokumentacije. Oba projekta plod su dugogodišnje suradnje s lokalnom zajednicom i sustavnog upravljanja zaštićenim prirodnim vrijednostima županije.
Dakle zaštita prirodne baštine i promicanje održivog razvoja naših zaštićenih područja temelj je svih aktivnosti koje ćemo u narednim godinama provoditi na području županije; gradova Karlovca, Ogulina i Ozlja te na području grada Slunja.
Ovi projekti dokaz su da zaštita prirode može i mora ići ruku pod ruku sa razvojem  međutim samo pod uvjetom da se planira kvalitetno i dugoročno sagledava održivo korištenje prirodnih dobara kojima raspolažemo. Zaštita prirode investicija je u budućnost i nije nikako kočnica već eto kao što vidimo temelj razvoja čitave županije, podrška razvoju lokalnih područja, te temelj za nova radna mjesta.

 


 

Novosti i događanja

>> OBILJEŽEN DAN VRLOVKE 2018. 
(Kamanje – špilja Vrlovka, petak, 12. listopada 2018.)

sl

 

>> OBILJEŽAVANJE DANA VRLOVKE 2018. GODINE
(Kamanje – špilja Vrlovka, petak, 12. listopada 2018. godine u 16,30 sati)

sl

 

>> Terenska nastava u okviru Projekta Erasmus +
(Karlovac, 24.-26. rujna 2018. godine)

sl

 

>> Bijela roda na području Karlovačke županije
(Karlovac, 21. kolovoza 2018. godine)

sl

 

>> Prezentaciju projekta „Živjeti s parkom 2018“
koje će se održati u utorak, 22. svibnja 2018. godine.
(Vrbanićev perivoj, Karlovac, utorak, 22. svibnja 2018. godine u 11:00 sati)

sl

 

>> Povodom obilježavanja Europskog dana Natura 2000 -
Prezentaciju projekta „Zaštita i promocija creta - Banski Moravci“

(Banski Moravci, ponedjeljak, 21. svibnja 2018. godine u 11:00 sati)

sl

 

>> Obilježili smo Svjetski dana voda u Tounju
(Tounj, 22. ožujka 2018. godine)

sl

 

>> PRIDRUŽITE NAM SE U AKCIJI PREBROJAVANJA
KOCKAVICE (Fritillaria meleagris L.) u 2018. godini

(Karlovac, ožujak 2018. godine)

sl

 

>> U veterinarsku ambulantu PET PLUS u Karlovcu
zaprimljena teško stradala ženka dabra

(Karlovac, 14. ožujka 2018. godine)

sl

 

>> HEP, Elektra Karlovac postavlja nosače za gnijezda na stupove
(Karlovac, 13. ožujka 2018. godine)

sl

 

>> NAHRANIMO PTICE ZIMI
(Karlovac, 2. ožujka 2018. godine)

sl

 

>> SPAŠAVANJE STROGO ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA – SOVA U MAHIĆNU
(Karlovac, 21. veljače 2018. godine)

sl

 

>> IZVJEŠĆE NADZORA U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA SPOMENICI PARKOVNE ARHITEKTURE VRBANIĆEV PERIVOJ I MARMONTOVA ALEJA U KARLOVCU I U ZNAČAJNOM KRAJOBRAZU SLUNJČICA
(Karlovac, 5. veljače 2018. godine)

sl

 

>> 02. VELJAČE 2018.- SVJETSKI DAN VLAŽNIH STANIŠTA
(Karlovac, 2. veljače 2018. godine)

sl

 

>> Održana svečanost zatvaranja projekta
(Zagreb, 16. siječnja 2018. godine)

sl

 

>> NADZOR U SPA VRBANIĆEV PERIVOJ I MARMONTOVA ALEJA
(Karlovac, 12. prosinca 2017. godine)

Karlovac

 

>> Svjetski dan tla, 05. prosinac 2017.
(Karlovac, 5. prosinca 2017. godine)

sl

 

>> Bijela roda na rijeci Korani
(Karlovac, 5. prosinca 2017. godine)

sl

 

>> PROJEKTI PRIJAVLJENI NA OP „KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.“
(Klek, studeni 2017. godine)

sl

 

>> Projekt pješačke staze Klek
(Klek, studeni 2017. godine)

sl

 

>> Projekt Erasmus+
(Travedona-Monate u Italiji, 6. i 7. studeni 2017. godine)

sl

 

>> Završno izvješće projekta Zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“ na području Karlovačke županije u 2017. godini
(Karlovac, studeni 2017. godine)

sl

 

>> Nove klupice za odmor na planinarskoj stazi na Klek
(Klek, studeni 2017. godine)

sl

 

>> Skup stručnih službi 2017.
(Makarska, 25.-27. listopada 2017. godine)

sl

 

>> Kampanja „The Last Tweet“ -
podizanja svijesti javnosti o problemu krivolova na ptice

(24. listopada 2017. godine)

sl

 

>> ŽIVJETI S PARKOM 2017 u Spomeniku parkovne arhitekture Vrbanićev perivoj
(Karlovac, Vrbanićev perivoj, 24. listopada 2017. godine)

sl

 

>> ŽIVJETI S PARKOM 2017.
(Karlovac, Vrbanićev perivoj, utorak, 24. listopada 2017. godine u 13:00 sati)

sl

 

>> BIJELA RODA (Ciconia ciconia) u Karlovcu
(Karlovac, listopad 2017.)

sl

 

>> Olujno nevrijeme stušilo platanu u Marmontovoj aleji
(Karlovac, kolovoz 2017.)

sl

 

>> Održavanje spomenika parkovne arhitekture
(Karlovac, kolovoz 2017.)

sl

 

>> Crna roda (Ciconia nigra) u Karlovačkoj županiji
(Karlovac, kolovoz 2017.)

sl

 

>> Bijela roda u Karlovačkoj županiji
(Karlovac, srpanj 2017.)

sl

 

>> Aktivnosti u ZK Klek
(Ogulin, 27. srpnja 2017.)

sl

 

>> Snimanje emisije „Luka i prijatelji“
(Karlovac, 14. lilpnja 2017.)

sl

 

>> Puštanje zaštićenih vrsta životinja u prirodu
(Karlovac, 13. lilpnja 2017.)

sl

 

 


 

GEOMORFOLOŠKI SPOMENIK PRIRODE ŠPILJA VRLOVKA
- POSJEĆIVANJE -
(svibanj 2017. godine)


Prema Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13), speleološki objekti od posebnog su interesa za Republiku Hrvatsku i uživaju njezinu osobitu zaštitu. Špilja Vrlovka zaštićena je kao geomorfološki spomenik prirode, stoga njome upravlja Javna ustanova NATURA VIVA, a temeljem stručnih smjernica i uvjeta zaštite prirode dobivenih od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za zaštitu prirode te Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.
Nakon uređenja infrastrukture za posjetitelje u okviru Projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP), Javna ustanova NATURA VIVA organizira prihvat posjetitelja u špilji Vrlovci, uz stručno vođenje djelatnika Javne ustanove.
Zbog stalne prisutnosti šišmiša, posjećivanje špilje je dozvoljeno od 15. svibnja do 15. lipnja isključivo u popodnevnim satima, a uz poštivanje uvjeta i pravila ponašanja iz Programa posjećivanja.

Vrlovka


Sve vrste šišmiša u Hrvatskoj strogo su zaštićene zavičajne svojte (Zakon o zaštiti prirode NN 80/13, Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama NN 144/2013, 15/2014, 73/2016). U špilji Vrlovci je zabilježeno 5 vrsta šišmiša, od kojih neke vrste imaju porodiljne i zimske kolonije, čije uznemiravanje je sukladno legislativi EU strogo zabranjeno, zbog čega je špilja tijekom ljetnih i zimskih mjeseci zatvorena za posjetitelje.

POSJETE SE ORGANIZIRAJU ISKLJUČIVO PO NAJAVI, RADNIM DANOM (OD PONEDJELJKA DO PETKA) U TERMINU OD 17:00 – 20:00 SATI.

NAJAVA JE MOGUĆA radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 7 do 15 sati I MORA BITI IZVRŠENA najmanje dva dana ranije, na broj telefona 047/601-479 ili na broj mobitela 091/7826-784.
ULAZNICE ZA POSJEĆIVANJE ŠPILJE SE NE NAPLAĆUJU!
Minimalan broj posjetitelja za organiziranje obilaska: 8 osoba, maksimalna dozovljena veličina grupe: 15 osoba
Špilju nije moguće posjetiti bez vodiča Javne ustanove NATURA VIVA.
UPUTA ZA POSJETITELJE:
Temperatura u špilji kreće se cijele godine oko 13°C pa je potrebno odjenuti topliju odjeću i adekvatnu zatvorenu obuću. Posjet špilji traje oko 30 minuta. Ne preporučamo ulazak osobama koje pate od klaustrofobije.
Svaki posjetitelj dužan je pridržavati se pravila posjećivanja s kojima će biti upoznat prije ulaska u špilju.
Javna ustanova će naknadno objaviti termine eventualnog posjećivanja špilje u jesenskom dijelu godine sukladno rezultatima monitoringa šišmiša.

Vrlovka

Vrlovka

Vrlovka

Vrlovka

 


 

>> SOVE UŠARE (Asio otus) NA PODRUČJU GRADA KARLOVCA
(Karlovac, 28. travnja 2017.)

sl

 

>> U okviru obilježavanja Dana planeta Zemlje održano predavanje
(Karlovac, 22. travnja 2017.)

sl

 

>> DAN PLANETA ZEMLJE 2017.
(Karlovac, 22. travnja 2017.)

sl

 

 

sl

 

>> Krenuli smo s monitoringom kockavice (Fritillaria meleagris)
(Karlovac, 24. ožujka 2017.)

sl

 

>> SVJETSKI DAN VODA 2017
(Karlovac, 22. ožujka 2017.)

sl

 

>> Javna ustanova sudjelovala na seminaru Novi pristup upravljanju zaštićenom i NATURA 2000 područjima
(Karlovac, 20. ožujka 2017.)

sl

 

>> GEOMORFOLOŠKI SPOMENIK PRIRODE ŠPILJA VRLOVKA – MONITORING I PROGRAM POSJEĆIVANJA
(Karlovac, veljače 2017.)

sl

 

>> Predavanje o rijekama i ribama u Gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić u Karlovcu
(Karlovac, 28. veljače 2017.)

sl

 

>> Međunarodni znanstveno-stručni skup „Georaznolikost, geobaština i geoturizam u krškim područjima“ u Perušiću
(Perušić, 18. i 19. veljače 2017.)

sl

 

>> Javna ustanova sudjelovala na II. Simpoziju o biologiji slatkih voda
(Zagreb, 17. veljače 2017.)

sl

 

>> Održana je terenska nastava u zaštićenom području Značajni krajobraz Slunjčica
(Rastoke, 17. veljače 2017.)

sl

 

 

>> ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave bagatelne vrijednosti
(Karlovac, 30. siječnja 2017.)

>> POZIV ZA DOSTAVU PONUDA JE ZATVOREN
(Karlovac, 23. siječnja 2017.)

PREDMET PONUDE: Provođenje godišnjeg monitoringa faune šišmiša u geomorfološkom spomeniku prirode špilji Vrlovka (Kamanje) za 2017. godinu i prijedlog Programa posjećivanja

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: Pozivate se da dostavite ponudu u roku 5 dana od dana objave ovog poziva

 


VIRTULANA ŠETNJA - ŠPILJA VRLOVKA

>> VIRTULANA ŠETNJA - ŠPILJA VRLOVKA

 


 

ŠPILJA VRLOVKA JE ZATVORENA ZA POSJET DO DALJNJEG
ZBOG OBNOVE!!!

 

Karlovac, 02.02.2016.

Javna ustanova NATURA VIVA završila je projekt uređenja posjetiteljske infrastrukture špilje Vrlovke kojeg je financiralo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kroz Projekt integracije u EU Natura 2000 u vrijednosti od 1,75 milijuna kuna.
Predmetni zahvat obuhvatio je dva dijela – uređenje posjetiteljske infrastrukture za potrebe prezentacije špilje Vrlovke, te preuređenje rasvjete u špilji. 
Tijekom 2016. godine nastavlja se trajni monitoring šišmiša koji će dati smjernice za očuvanje šišmiša, prijedlog održivog upravljanja u svrhu zaštite šišmiša, uvjete i mjere za plan posjećivanja špilje.
U tijeku je ishođenje uporabne dozvole nakon čega će se pristupiti provedbi najkvalitetnijeg  modela upravljanja špiljom.
Za sve potrebne informacije slobodno nam se pismeno obratite na karlovac.nature@ka.t-com.hr

Vrlovka, 08. travnja 2014. godine (Klikni na sliku za povećanje!)

 

 

>> ZIMSKA IDILA U ZAŠTIĆENOM PODRUČJU Stoljetna stabla u spomeniku parkovne arhitekture Vrbanićev perivoj odjenula su snježno ruho. Redovito i pravilno održavan, perivoj u ovo vrijeme pruža posjetiteljima bajkovit ugođaj. Zašto ga ne iskoristiti? :)
(Karlovac, 18. siječnja 2017.)

Kliknite na slike za uvećanje!

Vrbanićev perivoj

Vrbanićev perivoj

Vrbanićev perivoj

>> Postavljanje novih interpretativnih ploča u spomenicima parkovne arhitekture
(Karlovac, 14. prosinca 2016.)

sl

 

>> Javna ustanova NATURA VIVA sudjelovala na 2. Hrvatskom simpoziju o invazivnim vrstama
(Zagreb, 21. -22. studnog 2016.)

sl

 

>> U Spomeniku parkovne arhitekture Vrbanićevom perivoju u Karlovcu provode se aktivnosti redovitog održavanja stabala
(Karlovac, 28. studnog 2016.)

 

>> Devastacija interpretativnog stupa „panj stare platane“ u zaštićenom području spomenik parkovne arhitekture Marmontova aleja u Karlovcu 18. studenog 2016. godine
(Karlovac, 18. studnog 2016.)

 

>> Obilježen Europski tjedan mobilnosti u Značajnom krajobrazu Klek
(Klek, 16. rujna 2016.)

 

>> NOVI DJELATNICI U USTANOVI
(Karlovac, 10. kolovoza 2016.)

 

>> UPOZORENJE POSJETITELJIMA VRBANIĆEVOG PERIVOJA, MARMONTOVE ALEJE I SVIH KARLOVAČKIH PARKOVA
(Karlovac, 28./29. srpnja 2016.)

 

>> Zdravstveno stanje stabala u Vrbanićevom perivoju u Karlovcu
(Karlovac, 25. srpnja 2016.)

 

>> OBILJEŽILI SMO SVJETSKI DAN ZAŠTITE OKOLIŠA
(Skakavac, 07. lipnja 2016.)

 

>> Održana radionica „Jačanje uloge čuvara prirode i djelatnika stručnih službi u monitoringu NATURA 2000 vrsta - monitoring vodomara i pčelarice u Jaškovu
(Jaškovo, 06. lipnja 2016.)

 

>> Odražana radionica u Eko-centru Budinjak
(Budinjak, 01. lipnja 2016.)

Budinjak

 

>> Obilježili smo Međunarodni dan bioliške raznolikosti i Dan zaštite prirode kroz prvi dio projekta "Živjeti s parkom 2016.godine"
(Karlovac, 23. svibanj 2016.)

 

>> OBILJEŽILI SMO MEĐUNARODNI DAN MUZEJA
(Ogulin, 18. svibanj 2016.)


 

>> ODRŽAVANJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PRIRODE PARK ŠUME STARI GRAD OZALJ
(Karlovac, 26. travanj 2016.)

 

>> Održano predavanje za studente Veleučilišta Vern
(Karlovac, 29. travanj 2016.)

 

>> Obilazak špilje Vrlovke
(Kamanje, 26. travnja 2016.)

>> OBILJEŽILI SMO DAN PLANETA ZEMLJE
(Karlovac, 22. travnja 2016.)

 

>> Ozlijeđeni škanjac na području Karlovačke županije
(Karlovac, 26. travnja 2016.)

 

>> OBILJEŽAVANJE DANA PLANETA ZEMLJE
(Karlovac, Gradskom knjižnicim Ivan Goran Kovačić, 13:00 sati, 22. travnja 2016.)

 

>> USPOSTAVA OKVIRA ZA UPRAVLJANJE EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000
(Zagreb,12. travnja 2016.)

 

>> Priprema projekta: „Zapisano u vodi: novi modeli učenja kroz rad s ciljem promocije znanstvenih karijera u Europi“
(Karlovac, 8. travnja 2016.)

 

>> PROJEKT: „AKTIVNO LOKALNO STANOVNIŠTVO - KLJUČ ZA OČUVANJE PRIRODE“
(Karlovac, 7. travnja 2016.)


 

>> U TIJEKU JE MONITORING KOCKAVICE
(Karlovac, 23. ožujka 2016.)


 

>> OBILJEŽILI SMO SVJETSKI DAN VODA
(Karlovac, 22. ožujka 2016.)


 

>> REDOVNI TERENSKI OBILASCI ZAŠTIĆENIH PODRUČJA
(Karlovac, 22. ožujka 2016.)>> OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA VODA
(Karlovac, Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić, 22. ožujka 2016., u 18:00 sati)>> Djelatnice Javne ustanove sudjelovale na radionici Program suradnje Interreg V-A Slovenija- Hrvatska
(Zagreb, 22. veljače 2016.)


 

>> Djelatnice Javne ustanove sudjelovale na Prezentaciji nacrta Plana razvoja kapaciteta djelatnika zaštićenh područja u Hrvatskoj
(Zagreb, 18. veljače 2016.)


 

>> Povodom Valentinova održano predavanje i prezentacija „In love with nature“
(Karlovac, Knjižnice za mlade, 11. veljače 2016.)

 

>> Održana Radionica „Kako ostvariti potpore za poljoprivredno okolišne mjere?“
(Karlovac, Knjižnice za mlade, 8. veljače 2016.)


>> OBILJEŽILI SMO SVJETSKI DAN MOČVARA I VLAŽNIH STANIŠTA
(Karlovac, Gradski knjižnica I.G. Kovačić, 2. veljače 2016.)

 

>> RADIONICA: „KAKO OSTVARITI POTPORE ZA POLJOPRIVREDNO-OKOLIŠNE MJERE?“
(Karlovac, Knjižnice za mlade, Banjavčićeva 8, 08. veljače 2016. godine, 10:00 sati)

 

>> OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA MOČVARNIH I VLAŽNIH STANIŠTA
(Karlovac, Gradski knjižnica I.G. Kovačić, 2. veljače 2016., 17:30 sati)>> Povodom Noći muzeja - Radionica o osnovama entomologije
(Karlovac, Gradski muzej Karlovac, 29. siječnja 2016. od 17:00 do 20:00 sati)


>> Zimska idila u Karlovačkim parkovima
(Karlovac, 7. siječnja 2016.)

 

 


Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije
47000 Karlovac, Jurja Križanića 30
Tel/fax: 047/601-479, 601-284
e-mail:
karlovac.nature@ka.t-com.hr