O nama Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti Ekološka mreža Karlovačke županije

Područje nacionalne ekološke mreže u županiji

Rijeka Mrežnica O nama Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti O nama O nama Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti O nama Zaštićena područja Karta Kontakt Novosti i događanja Uključite se Aktivnosti i projekti

 

EKOLOŠKA MREŽA KARLOVAČE ŽUPANIJE

 

U Hrvatskoj je Ekološka mreža propisana Zakonom o zaštiti prirode (NN 70/05; 139/08), a predstavlja sustav međusobno povezanih ili prostorno bliskih ekološki značajnih područja važnih za ugrožene vrste i staništa, koja uravnoteženom biogeografskom raspoređenošću značajno pridonose očuvanju prirodne ravnoteže i biološke raznolikosti.

Sukladno mehanizmu EU Direktive o staništima, Zakon o zaštiti prirode propisuje da se dijelovi ekološke mreže mogu štititi kao posebno zaštićena područja provedbom plana upravljanja ili postupkom ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu.

Područjem ekološke mreže koje je ujedno i proglašeno zaštićeno područje sukladno Zakonu o zaštiti prirode upravlja Javna ustanova „Natura viva“. Područjem ekološke mreže koje se nalazi izvan zaštićenog područja proglašenoga sukladno Zakonu o zaštiti prirode, te nije posebno zaštićeno, upravlja Javna ustanova „Natura viva“, na čijem teritoriju se nalazi područje ekološke mreže.

Na području Karlovačke županije nalazi se ukupno 80 područja ekološke mreže RH, od toga 76 važnih područja za divlje svojte i stanišne tipove, te 4 međunarodno važna područja za ptice.

 


Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije
47000 Karlovac, Jurja Križanića 30
Tel/fax: 047/601-479, 601-284
e-mail: karlovac.nature@ka.t-com.hr

Početna stranica